حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی
این مجموعه از تصاویر نشان دهنده یک کار بسیار سخت است که بر روی سنگ انجام می شود و یک نتیجه موثرو شگفت انگیزی که پس از پایان کار به وجود می آید.
شما حتی می توانید ببینید طی چه مدت انجام گرفته و چگونه این اثر به یاد ماندنی را به پایان رسانده ، قطعاً آن را با ارزش می دانید!
با دیدن ادامه مطلب حتما خوشحال می شوید

حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی

حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی
این مجموعه از تصاویر نشان دهنده یک کار بسیار سخت است که بر روی سنگ انجام می شود و یک نتیجه موثرو شگفت انگیزی که پس از پایان کار به وجود می آید.
شما حتی می توانید ببینید طی چه مدت انجام گرفته و چگونه این اثر به یاد ماندنی را به پایان رسانده ، قطعاً آن را با ارزش می دانید!

حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی


حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی


حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی


حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی


حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی


حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی


حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی


حاصل جدال و مبارزه ی یک مجسمه ساز با کوه سنگی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 تیر 1389    | توسط: مهدی ضیائی    |    |
نظرات()